Legálnosť

legitímnosť, oprávnenosť, právny stav, zákonnosť


Relevantne k legálnosť