Lekársky predpis

predpis, recept


Relevantne k lekársky predpis