Lepiaci

adhézny, lepivý, lepkavý, priľnavý


Relevantne k lepiaci