Letargia

apatia, bezcitnosť, chlad, nezáujem, neúčasť, otupenosť, pasivita, ľahostajnosť


Relevantne k letargia