Letieť

cestovať, plaviť, putovať (archaizmus), ísť, chýliť sa, klesať, padať, skláňať sa, zvažovať sa, hnať sa, rútiť sa, uháňať


Relevantne k letieť