Letora

charakter, nátura, povaha, profil, rys, ráz, stránka, temperament, typ, vlastnosť, význam, znak


Relevantne k letora