Liberalizmus

slobodomyseľnosť, veľkorysosť, štedrosť


Relevantne k liberalizmus