Línia

krivka, linka, priamka, čiara


Relevantne k línia