Linka

krivka, línia, priamka, čiara


Relevantne k linka