ľud

kmeň, masa, národ, ľudia, ľudský rod, ľudstvo


Relevantne k ľud