ľudia

kmeň, masa, národ, ľud, ľudský rod, ľudstvo


Relevantne k ľudia