ľudstvo

kmeň, masa, národ, ľud, ľudia, ľudský rod


Relevantne k ľudstvo