Lúpenie

drancovanie, plienenie, pustošenie, rabovanie, vyplienenie, vyrabovanie


Relevantne k lúpenie