ľútosť

hlboký žiaľ, kajúcnosť, pokánie, poľutovanie, skrúšenosť, smútok, súcit, sústrasť, výčitky svedomia, zármutok, žiaľ


Relevantne k ľútosť