Majúci význam

cieľavedomý, plánovitý, systematický, zmysluplný, zámerný, účelný


Relevantne k majúci význam