Malý

drobný, drobunký, malinký, maličký, miniatúrny, nepatrný, neveľký, nízky, priliehavý, tesný, úzky


Relevantne k malý