Manažment

riaditeľstvo, vedenie, spravovanie, správa


Relevantne k manažment