Manifest

deklarácia, prehlásenie, prejav, proklamácia, tvrdenie, vyjadrenie, výrok


Relevantne k manifest