Marginálny

bezvýznamný, nedôležitý, krajný, medzný, okrajový


Relevantne k marginálny