Masa

kmeň, národ, ľud, ľudia, ľudský rod, ľudstvo


Relevantne k masa