Masakrovať

povraždiť, vraždiť, zabíjať


Relevantne k masakrovať