Mať na mysli

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mieniť, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, uvažovať, zmýšľať


Relevantne k mať na mysli