Mať obavu

báť sa, desiť sa, hroziť sa, mať strach, obávať sa, strachovať sa, triasť sa, tŕpnuť, ľakať sa, štítiť sa


Relevantne k mať obavu