Mdlý

bez života, fádny, jednotvárny, nudný, matný, nevýrazný


Relevantne k mdlý