Meditovať

hĺbať, rozjímať


Relevantne k meditovať