Menovať

nazvať, nazývať, označiť, pomenovať, prehlásiť


Relevantne k menovať