Meravý

kľavý, neohybný, stŕpnutý, zmeravený


Relevantne k meravý