Metaforický

alegorický, obrazný, prenesený, symbolický


Relevantne k metaforický