Mieniť

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, myslieť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, uvažovať, zmýšľať


Relevantne k mieniť