Mnohokrát

hojne, mnoho ráz, neraz, veľa ráz, veľakrát, zavše (hovorovo), často


Relevantne k mnohokrát