Množstvo

dav, horda, húf, stádo, zástup, kvantita, kvantum, počet, početnosť


Relevantne k množstvo