Možnosť

eventualita, prijateľnosť, príležitosť, prípustnosť, východisko, šanca


Relevantne k možnosť