Možný

akceptovateľný, dostatočný, dostačujúci, postačujúci, prijateľný, primeraný, uspokojivý, vhodný, daný, doterajší, eventuálny, existujúci, prijateľný


Relevantne k možný