Myslieť

dumať (poeticky), hútať (poeticky), mať na mysli, mieniť, nazdávať sa, predpokladať, premýšľať, rozmýšľať, uvažovať, zmýšľať, páliť (hovorovo)


Relevantne k myslieť