Nad hlavou

hore, nahor, navrch, navrchu, vo vzduchu, vo výške


Relevantne k nad hlavou