Nadaný

kvalifikovaný, schopný, spôsobilý, vhodný, zdatný, talentovaný


Relevantne k nadaný