Nadpočetný

nadbytočný, nadmerný, nepotrebný, prebytočný, prílišný, zbytočný


Relevantne k nadpočetný