Nadšenie

elán, oduševnenie, vrúcnosť, zápal, entuziazmus, horlivosť


Relevantne k nadšenie