Nadšený

excitovaný, nabudený, vzrušený, oduševnený, vrelý, vrúcny, zanietený, zapálený


Relevantne k nadšený