Náhoda

eventualita, kontingencia, náhodilosť


Relevantne k náhoda