Náhodilosť

eventualita, kontingencia, náhoda


Relevantne k náhodilosť