Nahovoriť

klamať, napáliť, oklamať, ošudiť, podviesť, podvádzať, spreneveriť, uviesť do omylu, zradiť, šudiť, švindľovať


Relevantne k nahovoriť