Najdôležitejší

najvplyvnejší, prevažujúci, prevládajúci, rozhodujúci


Relevantne k najdôležitejší