Nakázať

naordinovať, nariadiť, povedať, predpísať, prideliť, prikázať, rozkázať, stanoviť, určiť, ustanoviť, uzákoniť, vytýčiť


Relevantne k nakázať