Nakaziť

infikovať, kontaminovať, ušpiniť, zamoriť, zašpiniť, znečistiť


Relevantne k nakaziť