Nakloniť

nachýliť sa, nahnúť sa, nakloniť sa, skloniť, skloniť sa, zohnúť sa


Relevantne k nakloniť