Nález

posudok, prehlásenie, vyjadrenie, výnos, výrok, zistenie


Relevantne k nález