Nápadný

jasný, krikľavý, markantný, názorný, okatý, rozoznateľný, viditeľný, zreteľný


Relevantne k nápadný