Nárek

lamentovanie, lamentácia, nariekanie, plač


Relevantne k nárek