Nariadenie

dekrét, edikt, rozhodnutie, direktíva, inštrukcia, poučenie, predpis, príručka, smernica


Relevantne k nariadenie